Wolność

„Wolność jest sprawą całkowicie osobistą. Wolny jest ten, czyje życie jest proste, prawdziwe, autentyczne. Być wolnym znaczy wyzwolić się z ograniczeń historii.” Lew Tołstoj Majestatycznie…

Zobacz więcej Wolność